Delete / Löschen

Hmoob Noj Peb Caug Nplog Teb 2012

"yingb
21.10.2011 - 18:12
Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas Hmoob noj
30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. YingB

tseemyeej
21.10.2011 - 19:13
YingB,


On Oct 21, 9:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:
Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob noj
30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB
Es koj yuav mus lav Mesdais los yog mus noj zaub mos naj? Hahaha...
Kavtsij tsawg tsuag yuav pib nyoobhoom xwb los mas, kuv hnov tias pib
twb yuav tag no ov.

Noj ib kaug zaub mos phwaj peb cov tsis tau mus thiab nawb. Hiv-v-v..


TseemYeej.

"yingb
21.10.2011 - 20:10
On Oct 21, 12:130pm, tseemyeej <tseemy...@gmail.com> wrote:
YingB,

On Oct 21, 9:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:> Lee=
j twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob noj
> 30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

Es koj yuav mus lav Mesdais los yog mus noj zaub mos naj? Hahaha...
Kavtsij tsawg tsuag yuav pib nyoobhoom xwb los mas, kuv hnov tias pib
twb yuav tag no ov.

Noj ib kaug zaub mos phwaj peb cov tsis tau mus thiab nawb. Hiv-v-v..

TseemYeej.

Nyas Aib Tou aws,
Kho kho siab lawm xav mus ncig noj zaub mos ntag nawb... Lam dag xwb,
yog cov kwv/muam lawv xav reserve vacation mus es lawv nug kuv no kuv
nrhiav tsis tau calender nplog 2012 xwb os... Brgds. YingB

"yingb
21.10.2011 - 20:46
On Oct 21, 12:130pm, tseemyeej <tseemy...@gmail.com> wrote:
YingB,

On Oct 21, 9:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:> Lee=
j twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob noj
> 30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

Es koj yuav mus lav Mesdais los yog mus noj zaub mos naj? Hahaha...
Kavtsij tsawg tsuag yuav pib nyoobhoom xwb los mas, kuv hnov tias pib
twb yuav tag no ov.

Noj ib kaug zaub mos phwaj peb cov tsis tau mus thiab nawb. Hiv-v-v..

TseemYeej.

Aib Tou,
Koj nug txog Mesdais, peb khabnab twb muaj tus tau lawm ces zoo siab
lawm, tsam nplog muaj tsis txaus rau peb sawv daws. Yog lwm hnub kuv
ho txiav txim saib mus lav no mam qhia koj paub. Brgds. YingB

idonotknow
22.10.2011 - 02:48
tsis paub hmoob yuav xaiv noj 30 lub hli twg. raws li caledar mas xyoo 2012 lub 11 hlis lub hli tas hnub 13 lub 12hlis ntuj hli tas hnub 13 ib yam.

DownUnder
22.10.2011 - 17:16
On Oct 22, 3:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:
Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob noj
30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

Laos noj 30 rau hnub tim 15 december 2011...
Tsis paub tseeb tias yuav noj pem KM52 ua ntej or pem Phonsavanh...
Licas los , yeej oib hnub Dec 15,.. ces lub chaw thib ob mam noj tom
qab..

Coc kwvtij neetsa hmoob sawvdaws, pabcov kwvtij Hmoob lub radio pem
Xiengkhouang tseem tsis muaj equipment thiab computer txaus... lawv
tau thov tuaj tias saib peb sawvdaws puav yuav pab pab tau ib pob
nyiak $3000 mus pab lawv. - to start the radio to run properly. (To
run as a good rafdi station i tim USA no mas, lawm xav tau nyiak txog
li $6000-7000... tabsis tswvfwm Laos kujn tau pab law ib pob nyiaj as
starter lawm... ces,, $3000 is what is really require to get the Xkh
Radio run efficiently.

Kuv muaj lawv cpv ntaub ntawv uas lawv xa tua thov sawcdawv pab, uas
approved ntawm tseenfwv cov nom pem Xiengkhouang tib sis.

Kuv xav thov kom nej sawvdaws pab lawv thiab..
Ib leeg $300... ces 10 leej twb pab tau lawm.
Ho, 20 leeg, ib tug pab $150 xwb..
Ho 30 leeg, ib leeg pab $100... 60 leeg- ib leeg $50 xwb..
Nej kwj yuav mus noj 30 coob llej nyob peb Xkg, nej kuj ho pab lawm
thiab mog...
Yog leej twg xav tau cov detail (ooficial detial), hais tuaj es kuv
mam xa rau nej.

du

cwjmem
22.10.2011 - 17:35

On Oct 22, 8:160am, DownUnder <drpaosay...@gmail.com> wrote:
On Oct 22, 3:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:

> Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob noj
> 30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

Laos noj 30 rau hnub tim 15 december 2011...
Tsis paub tseeb tias yuav noj pem KM52 ua ntej or pem Phonsavanh...
Licas los , yeej oib hnub Dec 15,.. ces lub chaw thib ob mam noj tom
qab..

Coc kwvtij neetsa hmoob sawvdaws, pabcov kwvtij Hmoob lub radio pem
Xiengkhouang tseem tsis muaj equipment thiab computer txaus... lawv
tau thov tuaj tias saib peb sawvdaws puav yuav pab pab tau ib pob
nyiak $3000 mus pab lawv. - to start the radio to run properly. 0(To
run as a good rafdi station i tim USA no mas, lawm xav tau nyiak txog
li $6000-7000... tabsis tswvfwm Laos kujn tau pab law ib pob nyiaj as
starter lawm... ces,, $3000 is what is really require to get the Xkh
Radio run 0efficiently.

Kuv muaj lawv cpv ntaub ntawv uas lawv xa tua thov sawcdawv pab, uas
approved ntawm tseenfwv cov nom pem Xiengkhouang tib sis.

Kuv xav thov kom nej sawvdaws pab lawv thiab..
Ib leeg $300... ces 10 leej twb pab tau lawm.
Ho, 20 leeg, ib tug pab $150 xwb..
Ho 30 leeg, ib leeg pab $100... 060 leeg- 0ib leeg $50 xwb..
Nej kwj yuav mus noj 30 coob llej nyob peb Xkg, nej kuj ho pab lawm
thiab mog...
0Yog leej twg xav tau cov detail (ooficial detial), hais tuaj es kuv
mam xa rau nej.

du

DU,

Txhob pab cov niag Commies no lawm, lawv yuav muab cov nyiaj no mus
yuav MOSTXWV, RIAM PHOM los tua Hmoob xwb. Lawv tsis muab los ua lub
xov tooj cua los cev lus rau Hmoob!!!

DownUnder
22.10.2011 - 18:00
On Oct 23, 2:350am, cwjmem <cwj...@hotmail.com> wrote:
On Oct 22, 8:160am, DownUnder <drpaosay...@gmail.com> wrote:

> On Oct 22, 3:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:

> > Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob no=
j
> > 30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

> Laos noj 30 rau hnub tim 15 december 2011...
> Tsis paub tseeb tias yuav noj pem KM52 ua ntej or pem Phonsavanh...
> Licas los , yeej oib hnub Dec 15,.. ces lub chaw thib ob mam noj tom
> qab..

> Coc kwvtij neetsa hmoob sawvdaws, pabcov kwvtij Hmoob lub radio pem
> Xiengkhouang tseem tsis muaj equipment thiab computer txaus... lawv
> tau thov tuaj tias saib peb sawvdaws puav yuav pab pab tau ib pob
> nyiak $3000 mus pab lawv. - to start the radio to run properly. 0(To
> run as a good rafdi station i tim USA no mas, lawm xav tau nyiak txog
> li $6000-7000... tabsis tswvfwm Laos kujn tau pab law ib pob nyiaj as
> starter lawm... ces,, $3000 is what is really require to get the Xkh
> Radio run 0efficiently.

> Kuv muaj lawv cpv ntaub ntawv uas lawv xa tua thov sawcdawv pab, uas
> approved ntawm tseenfwv cov nom pem Xiengkhouang tib sis.

> Kuv xav thov kom nej sawvdaws pab lawv thiab..
> Ib leeg $300... ces 10 leej twb pab tau lawm.
> Ho, 20 leeg, ib tug pab $150 xwb..
> Ho 30 leeg, ib leeg pab $100... 060 leeg- 0ib leeg $50 xwb..
> Nej kwj yuav mus noj 30 coob llej nyob peb Xkg, nej kuj ho pab lawm
> thiab mog...
> 0Yog leej twg xav tau cov detail (ooficial detial), hais tuaj es kuv
> mam xa rau nej.

> du

DU,

Txhob pab cov niag Commies no lawm, lawv yuav muab cov nyiaj no mus
yuav MOSTXWV, RIAM PHOM los tua Hmoob xwb. 0Lawv tsis muab los ua lub
xov tooj cua los cev lus rau Hmoob!!!

Here is the proposal for the Radio as as i mentioned.

Leejtwg pab tau los kuj pab. Qhov no yog nyob ntaw nyias lub siab lub
ntsws.

Leej twg muaj equipment es ho nqa mus pab lawv kiag los kuj haj-yam
zoo..

Kuv estimate tias peb yuav muaj Hmong -US txog li 20,000 tus mus Laos
xyoo no... ib tug neeg pab $1 xwb twb tshaj tus budget lawm. Nyiaj
tshiag yog kev nhriav tau yoojyim... kev pab kwvtij neejtsa Hmoob yog
los ntawv yus siab yus ntswv los.

Timno kos yog yus kwv yus tij. Tim ub los yog yus kuv yuv tij thiab.
Tus yuav hlub Hmoob es es ho xav pab los kuj pab mus.... thaum kawg
ces yeej yuav tau qhov zoo rau yus txoob Haiv Hmoob xwb.

Neej saib daim proposal no:

http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/

Ua lus Asakis:
http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-Engl.jpg
http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-Engl2.jpg

Ua lus Hmoob:
http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-lao.jpg
http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-lao.jpg
DU.


Vaj Ncuab
22.10.2011 - 20:50
On Oct 22, 11:000am, DownUnder <drpaosay...@gmail.com> wrote:
On Oct 23, 2:350am, cwjmem <cwj...@hotmail.com> wrote:

> On Oct 22, 8:160am, DownUnder <drpaosay...@gmail.com> wrote:

> > On Oct 22, 3:120am, "yi...@charter.net" <yi...@charter.net> wrote:

> > > Leej twg muaj Nplog daim calendar 2012 es lub 12 hlis tas 0Hmoob =
noj
> > > 30 yog poob rau November los yog December hnub twg? Brgds. 0YingB

> > Laos noj 30 rau hnub tim 15 december 2011...
> > Tsis paub tseeb tias yuav noj pem KM52 ua ntej or pem Phonsavanh...
> > Licas los , yeej oib hnub Dec 15,.. ces lub chaw thib ob mam noj tom
> > qab..

> > Coc kwvtij neetsa hmoob sawvdaws, pabcov kwvtij Hmoob lub radio pem
> > Xiengkhouang tseem tsis muaj equipment thiab computer txaus... lawv
> > tau thov tuaj tias saib peb sawvdaws puav yuav pab pab tau ib pob
> > nyiak $3000 mus pab lawv. - to start the radio to run properly. 0(T=
o
> > run as a good rafdi station i tim USA no mas, lawm xav tau nyiak txog
> > li $6000-7000... tabsis tswvfwm Laos kujn tau pab law ib pob nyiaj as
> > starter lawm... ces,, $3000 is what is really require to get the Xkh
> > Radio run 0efficiently.

> > Kuv muaj lawv cpv ntaub ntawv uas lawv xa tua thov sawcdawv pab, uas
> > approved ntawm tseenfwv cov nom pem Xiengkhouang tib sis.

> > Kuv xav thov kom nej sawvdaws pab lawv thiab..
> > Ib leeg $300... ces 10 leej twb pab tau lawm.
> > Ho, 20 leeg, ib tug pab $150 xwb..
> > Ho 30 leeg, ib leeg pab $100... 060 leeg- 0ib leeg $50 xwb..
> > Nej kwj yuav mus noj 30 coob llej nyob peb Xkg, nej kuj ho pab lawm
> > thiab mog...
> > 0Yog leej twg xav tau cov detail (ooficial detial), hais tuaj es ku=
v
> > mam xa rau nej.

> > du

> DU,

> Txhob pab cov niag Commies no lawm, lawv yuav muab cov nyiaj no mus
> yuav MOSTXWV, RIAM PHOM los tua Hmoob xwb. 0Lawv tsis muab los ua lub
> xov tooj cua los cev lus rau Hmoob!!!

Here is the proposal for the Radio as as i mentioned.

Leejtwg pab tau los kuj pab. Qhov no yog nyob ntaw nyias lub siab lub
ntsws.

Leej twg muaj equipment es ho nqa mus pab lawv kiag los kuj haj-yam
zoo..

Kuv estimate tias peb yuav muaj Hmong -US txog li 20,000 tus mus Laos
xyoo no... ib tug neeg pab $1 xwb twb tshaj tus budget lawm. Nyiaj
tshiag yog kev nhriav tau yoojyim... kev pab kwvtij neejtsa Hmoob yog
los ntawv yus siab yus ntswv los.

Timno kos yog yus kwv yus tij. Tim ub los yog yus kuv yuv tij thiab.
Tus yuav hlub Hmoob es es ho xav pab los kuj pab mus.... thaum kawg
ces yeej yuav tau qhov zoo rau yus txoob Haiv Hmoob xwb.

Neej saib daim proposal no:

http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/

Ua lus Asakis:http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-En=
gl.jpghttp://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-Engl2.jpg

Ua lus Hmoob:http://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-lao=
.jpghttp://www.lexicon.net/~lis01085/lao/xkhg-radio/Proposal-lao.jpg
DU.- Hide quoted text -

- Show quoted text -


Tseemyeej, Yingb, Cwjmeem & Dr. Pao.Txoj caij lawm uas sawvdaws yuav tau rov mus Nplogteb, txawm yuav mus
nyob, mus yuav niam yau txiv yau, mus noj qaub mos, mus ua lag ua luam
thiab mus pab txhim teb kho chaws los yeej meem mus. Yawgloj peb
khabnab twb tso kwv tsav mus ntsib niam Khamtay ua ntej lawm, tsis
ntev no Neo Lao Xang sat yeej yuav muab maidais rau kwv Tsav peb
pab. Txij thaum yawgloj tso sawvdaws tseem ces peb tej haujlwm kub
xaj tuag tag lawm. Laura thiab Bon Xiong, Paj Xab thiab Tswv Txus,
Lao movement for the democracy (Vaj Vaj or Dr. Pob Zeb), Hmong
international human rights watch (Chu Hu Xiong), Hmong people
congress, Congress of world Hmong people, Mojthem (Laj Lim Ywjpheej),
xov tooj cuam KPNP 1600 Peter Nomphiab Xiong, Neo Hom thiab Chao Fa
kam tiav, kam tiav, kam tiav lawm. Hmoob Nyablaj nyob sab moos theeb
moos laim nyuam qhuav mag tswm.

Tus neeg hlub Hmoob yog tus neeg pab Hmoob, tsis noj Hmoob, tsis noj
nyiam noj txiaj, tsis noj teb noj chaws, tsis ua liaj rau saum Hmoob
nrob qaum, ncaj nceeg rau Hmoob, rau lub ntuj thiab daim av, Hmoob
Amecas, Hmoob Thaib. Hmoob Nplog, Hmoob, Nyablaj, Hmoob Suav puav leej
yog Hmoob. Txhob tos peb khabnab lawm, peb khabnab ces mob taws vwm,
ntshav siab thiab ntshav qab zib 80% lawm. Peb twb kub tsis tau peb
lub cuab lub yig, kub tsis tau pojniam menyuam lawm es yuav ua cas
thiaj kub tau xaj.

Kav tsij maj nroos, ua tiag, kam tiag txhawb thiab pab kom Hmoob Nplog
muaj npe.
Vajncuab

yoojyim
23.10.2011 - 06:47
Vajncuab....koj hais yog lawm nawb

yim
Share/Bookmark